TECHNISCHE SPECIFICATIE
Basishoutsoort

Terminalia superba
Boom
Een hoge, cilindrische, takvrije stam met een brede kroon.
Herkomst
FSC gecertificeerde bossen in Kameroen en Frans Congo
Het product
Fraké Noir is egaal notenbruin en fijngetekend met een donkere vlamstructuur. Fraké Noir is vrijwel foutvrij maar een enkele kleine noest, een boordergaatje of een kleine harsaftekening kan voorkomen.
Vol. massa
560 kg / m3
Hardheid
3050 N (Janka)
Duurzaamheid
Klasse 1 volgens NEN-EN 113
Werking
Geringe en gelijkmatige krimp met weinig scheurvorming
Brandklasse
Standaard klasse D-s2 (bij gesloten gevel, zie voor meer informatie Brandveiligheid)
Behandeld klasse B-s1-d0
Toepassing
Zeer geschikt voor gesloten en open gevelbekleding, voor huizen, woon- en zorggebouwen, publieke utiliteitsbouw.

 

 
 

Fraké Noir is
een product van

 

© Houthandel van Dam - Stationsweg 12, 3981 AC Bunnik, tel. +31 (0)30 656 36 14

 

item1
Logon